Welkom


Boek & Bite verzorgt tekstproducties, schrijfcoaching, schrijftrainingen en literaire programma’s voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Het bedrijf werd opgericht door Maaike Kroesbergen.

Dat creatieve teksten kunnen bijdragen aan een beter zakelijk en persoonlijk presteren is de drijfveer achter Boek & Bite. De bedrijfsnaam verwijst voor een deel naar de professionele en inspirerende manier waarop in Amerika en Engeland de kunst en het ambacht van het schrijven op universitair niveau gedoceerd worden (dat gebeurt in Nederland nog niet). De zogenaamde ‘literature based method’ ziet tekst- en literatuurstudie als start van de eigen zakelijke en persoonlijke (schrijf)ontwikkeling.

‘Men moet boeken lezen die bijten.’ Franz Kafka

Mijn kantoor

2e Jacob van Campenstraat 132 b | 1073 XZ | Amsterdam | +31 (0) 20 4711028 | +31 (0) 6 818 59 317 | mkroesbergen.mk@gmail.coml