Cursus Inholland

SNELCURSUS: DOELTREFFEND SCHRIJVEN‘Schrijven is voor tachtig procent lezen en nog eens lezen. Lezen wat je aan het schrijven bent. Uitsluitend door het verhaal te ondergaan zoals de lezer het straks zal ondergaan, kun je de zwakke plekken eruit halen.’ Renate Dorrestein


Tijdens deze intensieve training werken we met een zogenaamde ‘literature based method’ die in de Angelsaksische traditie van ‘creative writing’ veel effect heeft gehad. Aan de hand van bestaande aansprekende voorbeeldteksten richten we ons op het schrijfproces en de gereedschapskist van de taal, van structuur tot stijl en spelling (verwijzingen naar en gebruik van handige fysieke en digitale naslagwerken). De deelnemers leren doeltreffende teksten te analyseren, waardoor ze zelf beter in staat zijn doeltreffende teksten te produceren. Uitgangspunt zijn twee kernvragen: Hoe word je als schrijver je ideale lezer en hoe krijg je een tekst zo snel mogelijk in de juiste vorm op papier zonder het gevreesde ‘writer’s block’ dat altijd op de loer ligt?

De deelnemers kunnen tijdens de training eigen conceptteksten aanleveren. De docent geeft vervolgens gericht advies per e-mail en zal de aangeleverde teksten redigeren en van commentaar voorzien.

Planning

  1. Voorbereiding: De deelnemers leveren enkele (maximaal vier) teksten van eigen hand aan, opgemaakt in Word, zodat de docent maatwerk kan bieden. Geef in de documenten aan wat het doel van de tekst is, welke doelgroep je voor ogen hebt en waar je verbeterpunten ziet. Heb je gerichte vragen, neem die ook in de documenten op.
  2. Training: drie avonden (donderdagavond, een keer in de week).
  3. Follow up’: iedere deelnemer kan nog twee teksten aanleveren per e-mail die de docent zal redigeren.
maaikekroesbergen@boekenbite.nl l